• Usluge

   "Imali smo potrebu za učinkovitim rješenjem koje bi nam omogućilo da pokrijemo promjene u našem poslovanju s nepromijenjenim resursima (tim, prostor). Sa Špica rješenjem brzo smo povećali produktivnost i točnost."

   Milan Meža, direktor servisa u grupi Gorenje

PROJEKTNE USLUGE - Spica sustava

Portfelj usluga tvrtke Špica uključuje dobro uspostavljene usluge za implementaciju naših rješenja, a kroz 25 godina rada prikupili smo mnogo iskustva i referenci u proizvodnji kompliciranih projekata koji zahtijevaju izradu studije, izbor rješenja i opreme te provedbu projekta.

Priprema klijenta je faza u kojoj Špica možda još nije uključena u projekt. Međutim, želimo skrenuti pozornost na njegovu važnost i vrijeme potrebno za to.
Prvi korak prema dobrom projektu je kvalitetna priprema koju klijent mora obaviti. Rezultat pripreme projekta je unutarnje odobravanje od strane klijenta s utvrđenim poslovnim ciljevima, s početnom procjenom željenog opsega, procijenjenog vremena i raspoložih resursa i sredstava. 

 • 1. Dijagnostika problema

  U pred-projektnoj fazi dijagnostike, prvenstveno Špicin tim mora pregledati procese klijenta i njegovo trenutno stanje. Iskustvo pokazuje da vanjski stručnjaci često imaju više iskustva i mogu dati dodatni pogled na probleme klijenta. U dijagnostičkoj fazi, Špica tim daje kratak uvid u zahtjeve klijenta, radne procese i informacijske sustave, te na temelju toga priprema prijedlog za detaljnu analizu problema i izradu plana rješenja. U dijagnostičkoj fazi često se izrađuju grube procjene potrebnih ulaganja, koje kupac može usporediti s proračunom.

  2. Planiranje: Analiza situacije

  U fazi analize, odabrani Špica konzultant obavlja temeljitu provjeru i dokumentiranje trenutnih poslovnih procesa klijenta. Pomaže klijentu u pripremi profesionalnih i poslovnih zahtjeva korisnika (specifikacija zahtjeva). Način rada u ovoj fazi su intervjui, radionice i posjeti, a rezultat faze je dokument analize procesa s popisom stanja, procesa i potreba klijenta. Prije početka analize klijent mora potpisati ugovor o savjetovanju s tvrtkom Špica za provođenje analiza i projektnih rješenja. Na temelju provedene analize stanja,

  Spica priprema procjenu vrijednosti projekta, vremenski okvir za provedbu projekta, te priprema točnu ponudu za implementaciju rješenja. U ponudi se također navode uvjeti za konačnu predaju projekta.   

  3. Implementacija

  S ovom fazom počinje implementacija konačnog rješenja.

  3.1. Projektna rješenja

  Dosadašnji rad na projektu služi kao osnova za izradu precizne provedbene dokumentacije. Sadrži detaljan opis budućeg načina rada, kao i sustave, aktivnosti, vrijeme potrebno za implementaciju rješenja. Klijent dobiva detaljnu sliku konačnog stanja, voditelj projekta dobiva detaljan plan rada.

  3.2. Razvoj i prilagodbe

  Glavni zadatak ove faze je razrada i prilagodba rješenja zahtjevima provedbene dokumentacije. Često je potrebno angažirati nekoliko tvrtki za razvoj rješenja, među kojima je najčešći postojeći pružatelj ERP usluga. Aktivnosti svih subjekata moraju biti koordinirane i vremenski i sadržajno te moraju biti u skladu s projektnim planom. Važno je strogo pratiti provedbenu specifikaciju i projicirani sadržaj, vrijeme i trošak projekta, koji nadzire voditelj projekta. Svaki zahtjev za promjenom mora se smatrati dodatkom projektu.

  3.3. Puštanje u rad

  U ovoj fazi, sva oprema i sustav se pušta u rad. U slučaju većih sustava provodi se postupnom integracijom pojedinih elemenata u poslovni proces. Posebnu pozornost treba posvetiti migraciji podataka na novi sustav, validaciji novog sustava i procesu tranzicije. Međutim, potvrda klijenta je ključna da je novi sustav spreman za prijelaz na proizvodnju. U procesu uvođenja sustava, osim obuke korisnika, vrlo je važan i pomoćnik za implementaciju, što značajno doprinosi postizanju optimalne prilagodbe potrebama korisnika i pruža praktičnu pomoć korisnicima u početnim incidentima. Faza izvršavanja završava pokretanjem i predajom sustava. Kao zaključak projekta, potrebno je i završno izvješće o projektu i provedenim aktivnostima. Time je projekt završen i rješenje ulazi u fazu održavanja.

  4. Održavanje

  Iskustvo pokazuje da je klasično "dežurno" održavanje dostatno najviše za pojedinačne uređaje koji nisu kritični za radni proces. Za kritične komponente, a pogotovo za sustave, uspješno izvođenje najjednostavnijeg rada zahtijeva višu razinu organizacije i koordinacije. Isprobani i provjereni okvir za ovaj izvrstan odnos između korisnika i izvođača određuje ugovor o održavanju za sustav.