• Usluge

Projektne usluge

 • Priprema naručitelja

  Priprema naručitelja je faza u kojoj Špica možda još ne sudjeluje u projektu. Međutim, treba skrenuti pozornost na njezinu važnost i vrijeme koje je za nju potrebno.

  Prvi korak dobrog projekta je dobra priprema koju mora obaviti naručitelj. U fazi pripreme projekta naručitelj si treba postaviti pitanje zašto su mu potrebne promjene, ali ne i kako će te promjene biti realizirane. Prema tome, postavljaju se zahtjevi praktične prirode, a manje tehničke. Rezultat projektne pripreme je naručiteljevo interno odobrenje projekta s poslovnim ciljevima, s početnom ocjenom željenog opsega,predviđenim vremenom i raspoloživim novcem što se obično upisuje u ugovor projekta.

 • Dijagnoza problema

  U pretprojektnoj fazi dijagnostike stavlja se naglasak na to da ekipa iz Špice upozna stranku i njezino trenutno stanje. Iskustvo pokazuje da vanjski stručnjaci često imaju više iskustva i pružaju dodatnu perspektivu za probleme stranki. U fazi dijagnoze Špicin tim napravi kratak uvid u zahtjeve, radne procese i informacijske sustave stranke te na temelju dobivenih podataka stvara ponude za obavljanje detaljne analize problema i dizajnerska rješenja. U fazi dijagnoze često se napravi čak i gruba procjena investicije koju naručitelj može usporediti s vlastitim proračunom.

 • Projektiranje: Analiza stanja

  U fazi analize Špicin konzultant provodi temeljitu reviziju i dokumentaciju o aktualnim poslovnim procesima klijenta. Naručitelju pomaže pri razvoju tehnički i komercijalno razumnih zahtjeva (requirements specification), koje su temelj za kasniju pripremu detaljnih specifikacija (design specification).<br/>  Metode koje se u ovoj fazi koriste su intervjui, radionice i izleti, a rezultat faze je da stranka odobri popis postojećih procesa. Prije početka analize stranka sa Špicom treba potpisati ugovor za provedbu analize i dizajn rješenja.

 • Projektiranje: Dizajn rješenja

  Odmah nakon faze analize, ili čak istovremeno, počinje se planirati konačno rješenje. Prethodni radovi na projektu služe kao podloga za detaljnu provedbu dokumentacije. Dokumentacija sadrži detaljan potencijalni način rada i aktivnosti sustava, kao i vremena i novca potrebnog za provedbu rješenja. Stranka dobiva točnu sliku konačnog rješenja, voditelj projekta dobiva detaljan plan rada, investitor dobiva preciznu vrijednost potrebnih ulaganja. Također se navode uvjeti za konačnu predaju projekta. Špica u ovoj fazi priprema detaljnu i obvezujuću ponudu za provedbu rješenja, odnosno nastavak rada na projektu.

 • Implementacija: Razvoj i prilagodba

  Glavni zadatak ove faze je proizvoditi i prilagoditi rješenja zahtjevima izvedbene dokumentacije. Nije rijetkost da se za razvoj rješenja angažira više poduzeća, a najčešće i postojeći ERP sustav. Aktivnosti svih izvođača trebaju biti dosljedne, a vrijeme i sadržaj moraju slijediti plan projekta. Važno je slijediti stroge izvedbene specifikacije i postaviti materijalne, vremenske i troškovne razmjere projekta koje nadzire voditelj projekta. Svaki zahtjev za izmjenu smatra se dopunom projekta.

 • Implementacija: Uvođenje

  U ovoj fazi provodi se instalacija sustava u poduzeća. U slučaju većih sustava potrebno je napredno integriranje pojedinih elemenata u poslovni proces. Posebnu pozornost treba obratiti na migraciju podataka na novi sustav, vrednovanje novog sustava i proces tranzicije. Ključna je potvrda naručitelja da je novi sustav spreman za proizvodnu uporabu.
  U procesu uvođenja sustava edukacija korisnika vrlo je važna, što znatno pridonosi postizanju optimalne prilagodbe potrebama novih korisnika, a nudi povoljnu pomoć korisnicima u počecima projekta. Scenski nastup završava s puštanjem i primopredajom sustava. Pri završetku projekta potrebno je završno izvješće o aktivnosta projekta. Ovaj projekt je završen i rješenje prelazi u fazu održavanja.

 • Održavanje

  Iskustvo kaže da je konvencionalni model održavanja "na poziv" dovoljan u većini pojedinih slučajeva koji nisu kritični za radni proces. Za kritične komponente, posebice unutar sustava, uspješno pružanje najkvalitetnijih operacija zahtjeva višu razinu organizacije i koordinacije. Provjeren okvir za ovaj vrhunski odnos između korisnika i pružatelja postavlja Ugovor o održavanju sustava.
  Uređeno održavanje sustava, s jedne strane smanjuje vjerojatnost zastoja i kašnjenja na minimum, a s druge strane, daje prioritet tome da se situacije riješe- u najkritičnijim trenucima. Ugovor o održavanju korisnicima pruža niz prednosti.