Choose languageLanguage

Planiranje radnog vremena prema stvarnim potrebama

Planiranje radnog vremena prema stvarnim potrebama smanjuje mogućnost manjka ili viška radne snage u određenom odjelu i radnom danu, omogućava kontrolu troškova i povećava angažman zaposlenika, a sve s jednim ciljem - povećanje produktivnosti i bolja organizacija za zaposlenike. Osim toga, modul automatski upozorava na kršenja koja se odnose na odredbe Zakona o radu Republike Hrvatske. 

Planiranje radnog vremena uz pomoć Dynamic Scheduling modula

Planiranje radnog vremena uz pomoć Dynamic Scheduling modula

Pomoću Dynamic Scheduling modula dobivate potpuni pregled podataka o planiranom radnom vremenu. Možete urediti dnevni, tjedni ili mjesečni raspored radnog vremena na jednom zaslonu. Bit će vam mnogo lakše uzeti u obzir zahtjeve zaposlenih, planirati izostanke zaposlenika i istodobno biti u skladu sa zakonskim ograničenjima i odredbama. Pripremljeni plan rada zaposlenicima se može poslati elektroničkim putem ili ispisati na papiru, ovisno o potrebama i zahtjevima. Na taj način zaposlenici dobivaju pravovremenu informaciju o radnom planu i smjenama, a osobe zadužene za planiranje gube mnogo manje vremena na planiranje.
Dinamično planiranje radnih sati
Ubrzava i pojednostavljuje postupak planiranja omogućavajući kvalitetno planiranje, jednostavan pregled te ispis i slanje rasporeda zaposlenicima.
Planiranje prema stvarnim potrebama

Omogućuje planiranje prema stvarnim radnim potrebama, što smanjuje troškove i povećava produktivnost zaposlenika.
Automatska upozorenja
Automatska upozorenja značajno smanjuju broj pogrešaka jer se aktiviraju u slučaju nepoštivanja zakonskih ograničenja i odstupanja od planiranog rasporeda.
Jednostavno obavještavanje zaposlenika
Pozitivno utječe na organizaciju zaposlenika i smanjuje izostanak s radnog mjesta jer omogućava jednostavno obavještavanje i brzo uvođenje promjena prilikom planiranja.

Što u Špici možemo učiniti za Vas?

Svaka stranka ima svoje želje i zahtjeve. Zajedno ćemo pronaći pravo rješenje za Vas, u okviru Vaših financijskih okvira.