Pozivamo vas na Logitelligence - 23.05.2024.  •  Pridružite nam se u Zagrebu na najvećoj logističkoj konferenciji u regiji. Sudjelovanje je besplatno, uz obveznu prijavu jer je broj sudionika ograničen! Prijave i više informacija o samom događaju slijede uskoro.
   
Choose languageLanguage
Blog

Kako organizirati rad od kuće?

Razvoj tehnologije, ali i poslovi koji se mogu obavljati neovisno o lokaciji, bitno doprinose mogućnosti rada od kuće. Ipak, ovakav način rada otvara mnoga pitanja: kako je zakonski reguliran rad od kuće, na koji način se vodi evidencija radnog vremena, koja su prava i obveze poslodavca i zaposlenika i sl. U nastavku bloga pokušat ćemo dati odgovore na ova pitanja.

Rad od kuće postaje sve popularniji način rada na globalnoj razini, a sve više ovakav način rada dolazi do izražaja i u Hrvatskoj.

Temeljni propis koji uređuje prava i obveze vezane za rad je Zakon o radu. U Zakonu o radu ovakav način rada definiran je kao rad na izdvojenom mjestu. Iako je ovakav način rada najpogodniji za uredske poslove, u pravilu se mogu obavljati svi poslovi na ovaj način uz iznimku poslova na kojima nije moguće zaposlenike zaštititi od štetnih utjecaja, sukladno primjeni pravila zaštite na radu.

Važno je naglasiti da poslodavci nisu dužni prihvatiti zahtjev radnika za ovakvom vrstom rada niti su poslodavci ovlašteni tražiti od radnika da prihvate ovakav način rada. Dakle, radi se isključivo o mogućnosti za koju je potrebna suglasnost i zaposlenika i poslodavca. Potrebno je voditi računa o tome da zaposlenici koji rade na ovaj način ne smiju imati manja prava od onih koji rade u prostorijama poslodavca. Primjerice, ne smije se dogoditi da zaposlenici koji rade od kuće budu manje plaćeni od zaposlenika koji rade u uredu. Međutim, ukoliko obje strane prihvaćaju ovakvu vrstu rada, postavlja se pitanje kako kvalitetno organizirati rad od kuće?

Evidencija radnog vremena u slučaju rada od doma

Ako se poslodavci odluče za ovakav način rada, potrebno je sklopiti posebni ugovor o radu (aneks postojećeg ugovora ili novi ugovor o radu) sa svakim zaposlenikom posebno. Zakon o radu propisuje pisani oblik ugovora koji mora sadržavati, uz podatke iz članka 15. stavka 1. točaka 1. do 9. Zakona o radu i podatke o:

 • radnom vremenu,
 • strojevima, alatima i opremi koju je poslodavac dužan osigurati, instalirati i održavati,
 • uporabi vlastitih strojeva, alata i ostale opreme zaposlenika te naknadu troškova vezano za tu opremu,
 • naknadi drugih troškova radniku, a koji su vezani za obavljanje poslova,
 • načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

Poslodavci i zaposlenici moraju posebno voditi računa o tome da se zakonska ograničenja odnose i na ovaj dio. Tako se, primjerice, moraju poštivati zakonske odredbe vezano za noćni rad, prekovremeni rad, pravo na dnevni odmor i sl. Međutim, ako se ugovori pravo radnika da samostalno određuje svoje radno vrijeme tada se na njega ne primjenjuju zakonska ograničenja (primjerice, ograničenja vezana za noćni rad, ograničenja o trajanju radnog tjedna i sl.). Treba uzeti u obzir da su ovakva odstupanja moguća samo za određene kategorije zaposlenika (jedan od takvih primjera su rukovodeće pozicije) i takav način rada uključuje pravo zaposlenika na odmor (primjerice, pravo na godišnji odmor) i ne smije se ni na koji način ograničiti to pravo.

Rad od kuće svakako ima mnogo prednosti, a neke od najvažnijih su:

 • ušteda vremena kada je riječ o putovanju na posao,
 • zaposlenici mogu raditi u vrijeme kada im to najviše odgovara,
 • mogućnost vlastite organizacije radnog procesa

Ipak, i ovdje postoje nedostaci, a to su:

 • loša samodisciplina i nebilježenje radnog vremena
 • izolacija zaposlenika
 • smanjena efikasnost

Kako bi se smanjili ili potpuno uklonili mogući negativni učinci rada od kuće, potrebno je kod zaposlenika razviti osobne vještine koje će im pomoći kod ovakve vrste rada (primjerice, razvijati informatičke vještine i znanja), zatim motivirati zaposlenike tako da imaju jasne ciljeve i omogućiti im da rade posao koji vole te uključiti i povezati zaposlenike s onima koji rade u prostorijama tvrtke.

Kako se može pratiti radno vrijeme zaposlenika koji rade od kuće?

Jedan od glavnih problema je praćenje i evidentiranje radnog vremena zaposlenika koji rade od kuće. Jedan od načina svakako je korištenje aplikacije pomoću koje se može evidentirati radno vrijeme. Jedna od takvih aplikacija je i Špica Mobile Time. Špica Mobile Time omogućuje slanje zahtjeva za odobrenjem rada od kuće kao i evidentiranje početka i kraja radnog vremena, pauze, službenog izlaska i dr. preko mobitela. Osim toga, Špica Web Clocking Portal je razvijeno rješenje za registraciju početka i kraja radnog vremena na računalu zaposlenika putem web portala. Ovo su vrlo korisni alati za evidenciju radnog vremena zaposlenika koji rade od kuće.

Nove tehnologije donose brojne prednosti (kao što je to rad od doma), ali potrebno je na različite načine raditi na tome da se spriječe eventualne zloupotrebe ovih mogućnosti. Ako želite više saznati kako vam mi možemo u tome pomoći, svakako nas kontaktirajte za više informacija na kristian.belobrajdic@spica.com


>