• Terminali i kontroleri - Time&Space

Terminali i kontroleri - Time&Space

Registracijski terminali i kontroleri su osnovni elementi hardverskog sistema Time & Space, koji odrađuju zadatke prikupljanja, obrade i sigurnog prijenosa podataka, te prikazuju podatke korisniku. U slučaju pada mreže, rade samostalno i omogućuju neometano korištenje sistema.

Kontakt

Slobodan Mihajlović
01 6593 735
slobodan.mihajlovic@spica.com
Kontakt