Gdje se nalazimo

 • Podaci o poduzeću

  • Špica Sustavi, Sustavi za automatsku identifikaciju d.o.o.

  Ured Zagreb:

  • Sjedište: Radoslava Cimermana 64A, 10000 Zagreb
  • Tel: +385 1 65 93 730
  • Fax: +385 1 65 93 738

  Ured Split:

  • Sjedište: 114 Brigade 10, 21000 Split
  • Tel: +385 21 470 164
  • Fax: +385 21 470 940

  Podaci:

  • OIB broj: 08747661196
  • Žiro račun: HR10-2360000-1101241966
  • Temeljni kapital: 3 176.000,00 Kn
  • Direktor: dipl. ing. Neven Rusković
  • Mail: info@spica.hr
  1. Kontaktirajte nas: