Choose languageLanguage
Blog

Upravljajte inventurom, održavanjem i servisom vaših osnovnih sredstva

27/01/2021
Autor
Neven Rusković
Upravljajte inventurom, održavanjem i servisom vaših osnovnih sredstva

Početak je godine i zaključeni su ili se zaključuju planovi  za nadolazeću poslovnu godinu, uključujući i planove o nabavljanju osnovnih sredstava.

Glavne karakteristike osnovnih sredstava su: 

· koriste  se u poslovnim aktivnostima poduzeća u dužem vremenskom periodu,

· u životnom ciklusu im je potrebno servisiranje,

· postepeno se troše, tako što dio svoje vrijednosti prenose na gotove proizvode ili usluge i zahtijevaju planiranje održavanja.

Zakonska je obaveza provesti popis osnovnih sredstava najmanje jednom godišnje. Poslovna godina je dug vremenski period u kojem može doći do velikih promjena na sredstvima i zato se danas  provjere sredstava provode više puta godišnje kako bi imali realnu sliku njihovog stanja a što može biti ključno za radni proces kao i donošenje odluka u domeni financija i nabave. Promjene poslovnih procesa zahtijevaju informatičku podršku i zato nova programska rješenja trebaju uz automatizaciju inventure osnovnih sredstava primjenom bar kodova i RFID oznaka osigurati planiranje održavanja, zatim zaprimanje zahtjeva za servisom, dodjelu servisnih zadataka kao i otvaranje/zatvaranje servisnih naloga putem mobilnih uređaja.  

Ovakva programska rješenja imaju na jednom mjestu kompletnu povijest sredstava od nabavnih računa, lokacija, korisnika do povijesti održavanja i servisiranja.  Odgovarajućim programskim selektiranjem i izradom BI izvještaja ona pomažu zadovoljavanju zakonskih propisa i pomažu prilikom donošenja odluka različitih poslovnih odjela kao što su računovodstvo, nabava, održavanje i naravno uprave poduzeća.Informatički sustavi koji to omogućuju donose uštede važnih resursa u poduzećima, a to su radni sati zaposlenika i održavanje upotrebne funkcije sredstava. 

Slobodno nas kontaktirajte i zatražite više informacija o našem sustavu Advantas za automatizaciju popisa, vođenja, održavanja i servisiranja osnovnih sredstava tijekom cijele godine i čitavog životnog vijeka sredstava.