Choose languageLanguage
Blog

Što je s održivosti u lancu opskrbe?

Što je s održivosti u lancu opskrbe?
Autor
Nikol Ludaš
Datum
15/06/2021

Održivost je postala tema o kojoj se često govori. Ne utječe samo na financije u vašem poslovanju, već i na to kako vas vaši kupci doživljavaju.

 


undefined

Sve veći pritisak javnosti u vezi održivosti znači da lanci opskrbe moraju također imati poslovanje usklađeno sa održivosti. Kad veće organizacije odluče postati ekološki prihvatljivije, to dobavljače izlaže pritisku da i oni moraju imati učini isto. Prednosti su mnogobrojne – od ekoloških smanjujete količinu otpada i emisije ugljika, do društvenih i ekonomskih učinkovitijem upravljanju troškovima i povećavanjem profitabilnost.
Kako stoga možete postići održiviji lanac opskrbe?


Aspekti održivosti
Iako se poduzeća širom svijeta trude ispuniti bolje standarde održivosti, još nisu uspostavljeni globalni ključni pokazatelji uspješnosti.
Ipak, izazovi održivosti utječu uglavnom na tri aspekta što predvodnicima lanaca opskrbe omogućuje da definiraju ključne pokazatelje uspješnosti koji se odnose na svaki od njih:
• Ekološki: energetska učinkovitost (potrošnja energije i troškovi) i materijalna učinkovitost (poput papira i ambalaže)
• Društveni: zdravlje i sigurnost u skladištu
• Ekonomski: stabilnost i profitabilnost – održivi operativni troškovi i rješavanje problema povezanih s ukupnom prodajom/prihodima
Nadalje, transport i proizvodnja električne i toplinske energije u različitim fazama distribucije i proizvodnje čine više od dvije trećine globalnih emisija ugljikova dioksida. (Fitzpatrick P and Raman K. (2019.), Designing an Environmentally Sustainable Supply Chain Network.) Iako propisi i ugovori poput Pariškog sporazuma pružaju pravnu osnovu za navođenje organizacija da smanje emitiranje ugljika, potrošači su boljoj poziciji nego ikad da svoje poslovanje usmjere na održivijeg dobavljača.


Tehnologija doprinosi održivosti poslovanja


Nebrojeni su načini za rješavanje izazova održivosti – od učinkovitijih skladišnih procesa do optimiziranog planiranja ruta isporuke. U nastavku je nekoliko primjera kako vam tehnologija može pomoći u postizanju ciljeva održivosti.


Sustavi upravljanja skladištem


Upotrebom sustava za upravljanje skladištem možete automatizirati skladišne procese, čineći ih učinkovitijima. To znači da ćete moći optimizirati resurse, procese i upravljanje prometa robe u skladištima. Optimizirana upotreba postojećeg prostora vam omogućuje smanjenje nepotrebne aktivnosti prijevoza, skratite vrijeme prikupa i na taj način smanjite troškove poslovanja, a istovremeno smanjujete i potrošnju energije.


Autonomni mobilni roboti (AMR)

AMR su sve više prisutni u skladištima.  Njihova upotreba uglavnom u transportu robe unutar skladišta pomaže poduzećima u povećanju svih aspekata održivosti.


Rad na temelju glasovnih naredbi
Skladišni sustavi koji koriste glasovno upravljanje nemaju potrebu za korištenje papirnatih dokumenata tijekom prikupljanja robe Djelatnici dobivaju upute glasovnim naredbama putem slušalica i mogu seu cijelosti koncentrirati na svoj zadatak. Na ovaj način se povećava točnost ispunjenja zadatka i smanjuje vjerojatnost za povratom robe od strane kupaca kao i dodatne isporuke. Zato ovakvi sustavi doprinose većoj sigurnosti i zdravlju djelatnika u procesu logistike i utječu na smanjenje potrošnje energije i zavisnih troškova
Zbog činjenice da kvalitetni kompleti uređaj i slušalice zbog drukčijeg načina korištenja mogu trajati dugo vremena 10 god, uz mali postotak kvarova postiže se i ušteda održavanja.


Zaključak
Ulaganje u tehnologije omogućuje vam smanjenje energetskog otpada u skladištu, istovremeno smanjujući emisiju stakleničkih plinova,troškove energije i različitih materijala. To omogućuje vašem poslovanju ne samo ispunjavanje propisa, već i veću profitabilnost i gradnju održivijeg „zelenog” lanca opskrbe koji uz to privlači nove kupce.


Izvor: https://www.koerber-supplychain.com/supply-chain-news/blog-series-trends-and-issues-in-the-supply-ch...