Choose languageLanguage
Blog

Spriječite širenje zaraze uz pomoć termalnih kamera

Spriječite širenje zaraze uz pomoć termalnih kamera

Širenje zaraze, posebno u ovim vremenima pandemije, može biti iznimno opasno za poslovanje bilo kojeg poduzeća. Zamislite da je samo jedan zaposlenik bolestan i da proširi zarazu u radnom kolektivu. Posljedice toga mogu biti zaista pogubne za poduzeće, osobito u poduzećima koja imaju veći broj zaposlenika. Osim onog najvažnijeg - zdravstvenog aspekta za zaposlenike, veliki problem predstavlja i nemogućnost obavljanja poslova. Ako je veliki broj zaposlenika odsutan zbog zdravstvenih problema, u opasnost dolazi i obavljanje radnih zadataka u poduzeću. Posljedica toga može biti i značajniji pad prihoda, problemi u izvršavanju ugovorenih poslova i neizvršavanje poslova u dogovorenim rokovima. Izravne i neizravne posljedice za pojedinu organizaciju mogu biti velike.


Upravo zato mnoga poduzeća odlučuju uvesti termalne kamere koje imaju mogućnost prepoznati povišenu tjelesnu temperaturu. U tom kontekstu, termalne kamere koriste se kao pomoć protiv širenja zaraze Postoje različite vrsta kamera, a termalne kamere koje mi u Špici implementiramo imaju mogućnost izmjeriti beskontaktno (na udaljenosti) tjelesnu temperaturu za veći broj ljudi istovremeno. Dakle, nije potrebno da zaposlenici dolaze jedan po jedan već kamera može izmjeriti istovremeno temperaturu za veće skupine ljudi. Osim toga, izmjerena temperatura može odstupati za +/- 3 °C. Ono što je važno je da termalne kamere možemo povezati s našim Time&Space sustavom za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa. Na taj način moguće je spriječiti ulazak u pojedini objekt osoba koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu. Kako se to postiže? Sustav termalnih kamera poveže se sa sustavom za evidenciju radnog vremena. Nakon što termalna kamera registrira povišenu temperaturu kod djelatnika, sustav za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa odbije pristup u pojedini objekt ili prostoriju, uz davanje zvučnog i svjetlosnog signala na uređaju za registraciju. Vrlo je važno prepoznati potencijalnu opasnost za zdravlje i sigurnost zaposlenika. Uvođenjem naprednih tehnologija, možemo uvelike smanjiti mogućnost širenja zaraze i negativnih posljedica za zdravlje zaposlenika. Na taj način se štiti i organizacija jer se tako može očuvati poslovanje. Zamislite samo poduzeće u kojem je zaposleno 200 ljudi. Dovoljno je nekoliko zaraženih osoba i većina zaposlenika već za nekoliko dana može biti na bolovanju. Izravni i neizravni gubici koji se mogu dogoditi za poduzeće ogromni su i zato je preventiva uvijek bolji odabir. Bolje spriječiti nego liječiti! A upravo tu u fokus dolazeTermalne kamere koje imaju visoku razinu pouzdanosti i mogu izmjeriti temperaturu za veći broj ljudi istovremeno.

Mjerenje tjelesne temperature uz pomoć termalnih kamera

U kontekstu uvođenja termalnih kamera, svakako je važno istaknuti i to da je potrebno paziti na pravnu usklađenost. Naime, zaštita osobnih podataka u ovom području veoma je važna. U tom kontekstu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) dala je mišljenje o ovom pitanju. Posebno je ovo važno pitanje jer se radi o posebno osjetljivoj kategoriji osobnih podataka (podaci o zdravlju pojedinaca) i zato je u tom segmentu potrebna i veća razina zaštite podataka. AZOP je posebno istaknuo da je upitno, s aspekta zaštite osobnih podataka, pohranjivanje i praćenje stanja zaposlenika vezano uz povišenu tjelesnu temperaturu. Što to konkretno znači? To znači da je, uz pomoć termalne kamere dozvoljeno izmjeriti tjelesnu temperaturu, ali nije dozvoljeno pohraniti zapis o registriranoj temperaturi. Upravo zato je vrlo korisno povezati sustav termalnih kamera sa sustavom za evidenciju radnog vremena kako bi se odmah spriječilo ulazak osobi s povišenom temperaturom u prostorije poduzeća. Mišljenje AZOP-a u cijelosti možete pročitati ovdje. Više o ovoj temi možete pročitati i na našem blogu.

Zanima Vas kako Vam možemo mi pomoći u tome? Svakako nas kontaktirajte!


}