Choose languageLanguage
Blog

Postaje li rad od kuće "novo normalno"?

Postaje li rad od kuće

Prednosti rada od doma u usporedbi s radom u uredu

2020. godina je zasigurno godina koja će se dugo pamtiti. Već sad možemo reći da je ovo jedna od onih godina koje će unijeti bitne promjene kada je riječ o gospodarstvu općenito, ali i o našim navikama. Pandemija virusa COVID-19 i kriza u koju će mnoge države ući zbog posljedica ovog virusa, sigurno će ostaviti posljedice. Koliko ćemo dugo te posljedice osjećati, ostaje nam tek vidjeti. Sasvim je sigurno da je ova pandemija potaknula mnogobrojne promjene i tvrtke, kao i zaposlenici morali su se brzo prilagoditi novim uvjetima.

Velika većina organizacija omogućila je svojim zaposlenicima da posao obavljaju od kuće. Nije to bio samo slučaj u Hrvatskoj već na svjetskoj razini. Naravno, to se moglo postići na onim poslovima čija je priroda posla takva da se posao neometano može odvijati i od kuće. U Hrvatskoj je rad od kuće uređen Zakonom o radu i to u članku 17. koji definira obveze zaposlenika koji rade na izdvojenom mjestu rada (Zakon o radu rad od kuće definira kao izdvojeno mjesto rada). U spomenutom članku definirani su uvjeti koje je potrebno ostvariti da bi rad od kuće bio pravno besprijekorno uređen između poslodavca i zaposlenika. Na taj način uređuju se uvjeti koje je potrebno ispuniti te su definirani poslovi koji se ne mogu obavljati na izdvojenom mjestu, odnosno od kuće. Dakle, osnovna regulacija postoji i može se postaviti pitanje postaje li rad od kuće zaista "novo normalno"?

Evidencija radnog vremena preko mobitela

Rad od kuće, posebno na početku pandemije izazivao je podijeljene reakcije. Dok su jedni bili protiv takvog načina rada, drugi su objeručke prihvatili rad od kuće. I jedna i druga strana imale su niz argumenata ZA i PROTIV rada od kuće. Portal MojPosao proveo je istraživanje na više od 900 ispitanika na temu rada od kuće. Istraživanje je provedeno u travnju 2020. godine i pokazalo je da je 69% zaposlenika radilo od kuće. Isto istraživanje pokazalo je da tek 20% ispitanika ne želi raditi od kuće, odnosno da bi se vratili na posao u ured. 64% ispitanika bi povremeno radilo od kuće, a 17% radilo bi svakodnevno od kuće i nakon završetka pandemije. Dakle, velika većina zaposlenika podržava rad od kuće i zadovoljno je takvim načinom rada. Zanimljivo je i što je to što zaposlenici navode kao najveći nedostatak rada od kuće. Naime, većina ispitanika navodi nedostatak komunikacije licem u lice s kolegama te ometanje ukućana kao negativne strane rada od kuće. S druge strane, kao pozitivne strane rada od kuće navodi se činjenica da nema putovanja na posao i s posla te veća vremenska fleksibilnost obavljanja posla. Osim toga, istraživanje je pokazalo i koje su to prednosti za organizaciju kada je riječ o radu od kuće. Naime, ispitanici su naveli da je to povećanje zadovoljstva zaposlenika te da doprinosi manjem izostajanju zaposlenika s posla, a veliki broj ispitanika naveo je povećanje produktivnosti kao važnu prednost koju ima rad od kuće za organizaciju u kojoj rade. Sudeći po istraživanju provedenom od strane portala MojPosao (cijelo istraživanje dostupno je ovdje) može se zaključiti da zaposlenici žele raditi od kuće te da su pritom zadovoljniji i produktivniji. Naravno, postoji dio poslova koji se jednostavno ne mogu obavljati od kuće ili se barem ne mogu u cijelosti obavljati od kuće. Osim toga, dijelu zaposlenika (20%) nikako ne odgovara rad od kuće i radili bi iz ureda.

Ovdje valja istaknuti i istraživanje Colliers International kompanije. Naime, istraživanje je provedeno u ožujku i travnju i obuhvatilo je veliki broj ispitanika. Naime, radi se o više od 3000 zaposlenika iz 25 država. Rezultati istraživanja slični su istraživanju portala MojPosao. Naime, 53% zaposelnika izjavilo je da im se nije smanjila produktivnost za vrijeme rada od kuće, a njih 24% izjavilo je da im je produktivnost čak i porasla. Zanimljiv je i podatak da je čak 82% ispitanika izjavilo da bi željelo raditi od kuće barem jedan ili više dana u tjednu i nakon završetka pandemije COVID-19.

Zaključno, možemo reći da je za većinu zaposlenika rad od kuće svakako pozitivna promjena koja se dogodila, a s obzirom da zaposlenici ističu kao kao prednosti povećanje zadovoljstva i produktivnosti, može se očekivati da će se ta promjena pozitivno odraziti i na organizacije u kojima rade u smislu povećanja zadovoljstva zaposlenika, manjeg izostanka s radnog mjesta te u povećanju produktivnosti. Istraživanja pokazuju da su zaposlenici koji rade od kuće produktivniji i zadovoljniji poslom u usporedbi s radom u uredu. Međutim, važno je naglasiti da evidencija radnog vremena i dalje ostaje zakonska obveza za poslodavca, bez obzira radi li zaposlenik od kuće ili iz uredskog prostora.

Alati koje smo razvili uvelike olakšavaju praćenje rada od kuće i pomažu u pravednijoj valorizaciji takvog rada. AllHours alat je kreiran za evidenciju radnog vremena i ima više mogućnosti (odabrati prijavu rada od kuće, rada na radnom mjestu, odlazak, poslovni odlazak, odlazak na ručak). Na taj način se na osnovnoj razini može zadovoljiti zakonska obveza za evidencijom radnog vremena zaposlenika čak i ako se tek povremeno radi od kuće. Nadalje, MyHours alat služi za projektno praćenje radnog vremena. Preko ovog alata, moguće je pratiti pojedinačno ili u timu radno vrijeme zaposlenika i to s obzirom na pojedini zadatak ili projekt. Na taj način se može provjeriti efikasnost zaposlenika, odnosno koliko je vremena potrošio koji zaposlenik ili tim na obavljanje pojedinog zadatka ili skupine zadataka. Vrlo brzo se mogu kreirati potrebna izvješća i napraviti analize kako bi se provjerile slabe točke i vidjelo gdje se procesi mogu poboljšati, odnosno gdje se previše vremena troši za pojedini radni zadatak. Na taj način moguće je precizno pratiti učinkovitost rada zaposlenika.

undefined

Međutim, u kontekstu rada od kuće i općenito radnog vremena, potrebno je voditi računa o pravnoj usklađenosti. GDPR (General Data Protection Regulation) također ima veliki utjecaj na pravno uređenje u odjelima ljudskih potencijala (HR odjelima) s obzirom da je podatak o radnom vremenu zaposlenika osobni podatak. Na što je sve potrebno paziti prilikom usklađivanja aktivnosti u HR odjelu kako biste bili usklađeni s GDPR-om? Kako regulirati i donijeti unutarnje propise kako biste bili u skladu sa svim propisima? Saznajte o toj temi više na edukaciji koju organiziramo s tvrtkom Presido d.o.o. čiji stručnjaci imaju veliko iskustvo u implementaciji odredbi GDPR-a u HR odjelima različitih organizacija. Kliknite ovdje, saznajte više i pridružite nam se! 😊


>