Choose languageLanguage
Blog

Kontrola radnog vremena od strane zaposlenika

Poslovni čovjek - zaposlenik drži pješčani sat u ruci

Praćenje i evidencija radnog vremena često se smatrala kao instrument nadzora zaposlenika. Međutim, je li to baš tako? Ne bi li registracija i praćenje radnog vremena trebala biti na obostrano zadovoljstvo – i sa strane zaposlenika i sa strane poslodavca. Zamislimo organizaciju s 50 zaposlenika. Zasigurno postoje zaposlenici koji dolaze ranije na posao, na radnom mjestu ostaju dulje i nemaju velike i česte pauze. Je li pošteno da takvi zaposlenici imaju istu (ili čak manju) plaću od kolega koji kasne na posao, odlaze ranije s posla i koriste često pauze ili su dulje vremena na pauzi? Uostalom, ne vodi li takav način ponašanju u neku vrstu negativne selekcije – kvalitetni zaposlenici potražit će kvalitetnije radno mjesto gdje će se rad i trud prepoznati, a u takvoj organizaciji će ostati samo zaposlenici koji su navikli na nerad i na lošu radnu etiku. Takav smjer vodi u propast organizacije (pad produktivnosti, kvalitete rada i na kraju pad profita). Što je najgore, to se može vrlo brzo manifestirati u poslovnim rezultatima već i na kratki rok, a da ne govorimo o srednjem ili duljem roku.

Jednostavna evidencija rada!

Uz pomoć našeg rješenja za radno vrijeme možete:

  • Registrati i pregledati podatake o radnom vremenu putem mobitela ili računala
  • Slati zahtjeve za odsutnošću (godišnji odmor, slobodni dani i sl.) preko mobitela ili računala
  • Izraditi kvalitetne i pregledne izvještaje


Osim toga, važno je i da zaposlenici sami provjeravaju svoje radno vrijeme. Zaposlenike bi trebalo poticati da paze na registracije svojih radnih sati kao što su dolasci i odlasci s radnog mjesta, bolovanja, odobreni/neodobreni godišnji odmori i sl. Na taj način postiže se higijena podataka o radnom vremenu, podaci se drže ažurnima i nadređeni imaju kvalitetan pregled situacije, pregled učinkovitosti zaposlenika i mogu adekvatno nagraditi zaposlenike koji kvalitetno rade i upozoriti zaposlenike koji su manje produktivni, češće kasne i sl. Osim toga, na taj način mogu se na vrijeme uočiti moguće pogreške prilikom unosa i ispraviti ih kako bi isplata plaća bila bez tih grešaka. Tako se štedi vrijeme i resursi zaposlenika koji se mogu usmjeriti na druge zadatke u odjelu ljudskih potencijala, a uprava ima pregledne podatke na temelju kojih je moguće donositi kvalitetnije odluke.

Upravo to je prednost korištenja pametnih sustava koji omogućuju kvalitetno praćenje radnog vremena zaposlenika. Excel tablice zasigurno mogu biti od velike pomoći prilikom evidentiranja radnog vremena, ali kvalitetan software omogućuje bolje i kvalitetnije praćenje cijelog procesa. Kako jednostavno i učinkovito pratiti radno vrijeme zaposlenika, vanjski suradnika i studenata uz pomoć naprednog i kvalitetnog sustava za radno vrijeme i kako vam u tome može Špica pomoći? Javite nam se sa svim pitanjima i nedoumicama i pomoći ćemo vam savjetom i 25-godišnjim iskustvom u implementaciji sustava za evidenciju i upravljanje radnim vremenom zaposlenika.


>