Choose languageLanguage
Blog

Europski sud: "Evidencija radnog vremena je obavezna"

14. svibnja 2019. godine Europski sud donio je presudu u kojoj je izričito navedeno da poslodavci u državama članicama Europske unije moraju uspostaviti sustav za evidenitranje radnog vremena, odnosno da je evidencija radnog vremena obavezna.

Tumačenja Europske unije vezano za radno zakonodavstvo

Europski sud donio je ovu presudu u prethodnom postupku, a nakon tužbe španjolskih sindikata (CCOO) protiv Deutsche Bank SAE zbog toga što banka nije uspostavila sustav za evidenciju radnog vremena. Naime, u sudskom postupku španjolski Nacionalni kazneni i upravni sud zastao je s postupkom i uputio zahtjev za prethodni postupak. Naime, prema španjolskom zakonodavstvu ne postoji obveza kontinuirane evidencije o radnom vremenu već su poslodavci dužni voditi evidenciju samo za prekovremene sate. Sukladno tome, španjolski sud je zatražio mišljenje Suda Europske unije je li takvo zakonodavstvo u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.

Najvažniji propisi koji u Europskoj uniji uređuju pitanja vezano za područje radnog zakonodavstva su Povelja Europske unije o temeljnim pravima te Direktiva o organizaciji radnog vremena (Direktiva 2003/887EZ).

Sukladno važećem zakonodavstvu, Europski sud je u presudi donio odluku prema kojoj je evidencija radnog vremena obvezna za sve poslodavce u državama članicama Europske unije.

Zaštita prava radnika kao temeljno pitanje u presudi

Kao najvažnije stavke u presudi svakako valja istaknuti da je sud položaj zaposlenika ocijenio kao slabiji u odnosu prema poslodavcima. Upravo zato, u presudi se ističe da su države članice Europske unije dužne poslodavcima nametnuti obvezu za uvođenjem sustava objektivnog, pouzdanog i pristupačnog mjerenja dnevnog radnog vremena.

U prvom redu, smisao ove presude je zahtjev za osiguranjem poštovanja zakonodavnog okvira koji se tiče radnog prava, a u prvom redu:

  • poštivanje prava radnika za dnevnim odmorom u trajanju od najmanje 11 sati neprekidno unutar 24 sata
  • pravo radnika na tjedni odmor i to neprekidni odmor od 24 sata u sedam dana
  • poštivanje odredbe da poslodavac ne traži od zaposlenika dulji rad od 48 sati unutar sedmodnevnog razdoblja izračunato kao prosječno referentno razdoblje koje ne smije biti dulje od četiri mjeseca,              osim ako zaposlenik nije izrazio suglasnost s takvim radom.

Važno je reći da su nacionalni sudovi vezani za tumačenja koja Sud Europske unije izlaže u svojim presudama i nacionalni sudovi dužni su se u svojim postupanjima i odlukama držati tih tumačenja.

Kada je riječ o zakonodavstvu Republike Hrvatske, u našem Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17) u članku 5 propisana je obveza vođenja evidencije o radnicima.


Sustavi za evidenciju i registraciju radnog vremena

Kako bi se osigurala usklađenost s domaćim i europskim zakonodavstvom, svakako preporučujemo korištenje softvera za evidenciju radnog vremena. Našim korisnicima nudimo mogućnost korištenja sustava za evidenciju radnog vremena koji nudi i mogućnost kontrole pristupa i posebno je pogodan za veći broj korisnika. Radi se o našem brandu – Time&Space sustavu za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa koji ima modularni dizajn i omogućuje registraciju radnog vremena preko kartica na terminalima, biometrije te mogućnosti registracije preko mobitela.

Osim toga, postoji mogućnost korištenja softvera za evidenciju radnog vremena u cloud-u. Naš brand pod nazivom All Hours omogućuje registraciju zaposlenika preko računala i mobitela i na taj način omogućuje jednostavno i pouzdano evidentiranej radnog vremena zaposlenika kako za veće tvrtke, tako i za tvrtke s manje zaposlenika.


Želite saznati više o tome na koji način vodimo računa o evidenciji i registraciji radnog vremena? Svakako nam se javite za više informacija na slobodan.mihajlovic@spica.com>