Choose languageLanguage
Brochure

Kontroleri za kontrolu pristupa - Zone Access

Kontroleri za kontrolu pristupa - Zone Access

Kontrola pristupa bitan je element sigurnosti i zato su kontroleri Zone Access osmišljeni kao komponente za vrlo skalabilnu i fleksibilnu arhitekturu kontrole pristupa. Sa samo tri različita modula Zone Access nudi optimalno rješenje koje pokriva širok raspon zahtjeva koji sustav za kontrolu pristupa čine sigurnijim i pouzdanijim.