Choose languageLanguage
Brošura

Time&Space - Kontrola pristupa

08/05/2018
Preuzmite brošuru!
Time&Space - Kontrola pristupa

Kontrola pristupa jedan je od najvažnijih dijelova svake tvrtke. Sigurnosni propusti mogu prouzrokovati velike štete za svaku organizaciju i na taj način negativno utjecati ne samo na financijski dio već i na ugled same organizacije.Pogledajte na koji način Time&Space sustav povezuje kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena.