Choose languageLanguage
Video

Cjelovito rješenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

Cjelovito rješenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa povezani su na mnogo načina. U oba slučaja radi se o praćenju ljudi i o obradi osjetljivih podataka gdje je nužno paziti na sigurnosne tandarde.Pogledajte na koji način funkcionira Time&Space kao cjelovito rješenje za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa.