Choose languageLanguage
Brošura

Modul za automatizaciju obračuna plaća - PIF

Modul za automatizaciju obračuna plaća - PIF
Payroll Integration Framework (PIF) je modul Time&Space sustava koji omogućava automatizaciju pripreme i prijenosa podataka za obračun plaća i time bitno pomaže prilikom obračuna plaća. Modul uključuje mnoge prethodno pripremljene izračune, uključujući module za izračun ukupnog broja sati, službene i privatne izostanke, razne vrste bonusa, naknade za troškove prehrane i prijevoza te mogućnost izravnog prijenosa sati. Pomoću ovog modula možete na jednostavan način omogućiti povezivanje evidencije radnog vremena i kontrole pristupa.