Choose languageLanguage
Brochure

Integracija s opremom Milestone - videonadzor

Integracija s opremom Milestone - videonadzor

Sustav kontrole pristupa Time&Space nudi dvosmjernu integraciju sa sustavom videonadzora XProtect tvrtke Milestone – kako u smjeru integracije kontrole pristupa sa XProtect tako i integracije video nadzora sa Time&Space. Na taj način povežite videonadzor i kontrolu pristupa u jedan sustav i ostvarite kvalitetniju kontrolu pristupa. Integracija s opremom Milestone osigurala je, na ovaj način, bolju povezanost i kvalitetniju kontrolu pristupa.