Choose languageLanguage
Brošura

Dynamic Scheduling - planiranje radnog vremena

Dynamic Scheduling - planiranje radnog vremena

Dynamic Scheduling je dodatni modul programske opreme Time&Space, namijenjen jednostavnom planiranju radnog vremena zaposlenika. Omogućava nam potpuni pregled planiranja radnog vremena i mogućnost da na jednostavan način uredimo dnevne, tjedne i mjesečne radne sate. Uz pomoć ovog modula kvalitetno planirajte radno vrijeme u svojoj organizaciji.