Choose languageLanguage
Brošura

Advantas - Inventura i popis osnovnih sredstava

Advantas - Inventura i popis osnovnih sredstava

Advantas je napredni sustav za inventuru i popis osnovnih sredstava. Upotrebom Advantasa i prijenosnih ručnih terminala ili mobitela uz označavanje lokacija i osnovnih sredstava bar kod ili RFID etiketama popis osnovnih sredstava postaje jednostavan, brz i točan poslovni proces. Osim toga, Advantas omogućuje izradu poslovnih analiza, njihove grafičke prikaze kao i različite izvještaje. Korištenjem generatora izvještaja naš tim stručnjaka može prilagoditi izvještavanje potrebama vaših poslovnih procesa. Sustav je moguće povezati i sa računovodstvenim programima korištenjem modula za razmjenu podataka sa postojećim poslovnim sustavima ili primjenom aplikacijskog programskog sučelja (API-a). Značajna prednost je i modul koji sadrži povijest aktivnosti. Na taj način se bilježe i arhiviraju svi događaje koji su povezani s osnovnim sredstvom kao i sve ostale aktivnosti koje se događaju prilikom rada korisnika sa web programskom platformom ili Android klijentima.